Velkommen til Biblioteknett

På verdensbasis publiseres det nye bøker hvert eneste år som kan regnes i millioner. Det er alt fra nyskrevne bøker til relanseringer og egenpubliserte tekster. Det har vært en eksplosiv økning de siste årene, noe som kanskje er paradoksalt siden boksalget har i de fleste land sunket i samme periode. Men med et slikt massivt utvalg av bøker, hvilken skal du velge? Det er noe vi på Biblioteknett skal prøve å gjøre litt enklere.

BiblioteknettVi har flere ulike kategorier her på siden hvor vi kommer med våre anbefalninger. Det er de beste bøkene som vi har lest i de ulike sjangrene, og på tross av at de som regel er listet fra topp til bunn er de ikke i noen bestemt rekkefølge. De representere alle våre favoritter som vi tror du kommer til å like å lese. Vi dekker alt fra bøker om musikk til de mest spennende krimromanene, og vi forsøker å holde oss til kategorier som er inn i tiden.

Vi vet hvor viktig det er at barn får interesse for bøker, og kategorien for barnebøker står oss på mange måter derfor nærmest. Men ettersom vi også skal følge tiden, mener vi at kategorien finansbøker kanskje er den viktigste i dag. Vi er rammet av en svikt i oljebransjen, noe som skaper økonomisk usikkerhet, mindre arbeidsplasser og flere som søker billige forbrukslån og kreditter, men som i verste fall ender opp med stor gjeld.

Dette er ikke negativt isolert sett, men når boliglånsgjelden blir høyere, og det fryktes at markedet skal bli et offer for dominobrikker på tvers av bransjer, er det grunn til å samle kompetanse innen økonomi og finans. Vi har naturligvis også tatt med kategorien krim – dette er tross alt den mest populære lesesjangeren blant de voksne.

Heldigvis, etter 2017 ser ting lysere ut. Oljeprisen er bedre, det er en optimisme i den norske økonomien, og boligprisene ser ut til å komme under kontroll.

Bøkers historie

Å følge bøkene sin historie er som å lese menneskets utvikling. Historier har alltid blitt fortalt og holdt i livet gjennom muntlige fortellinger. Hvor lenge det tok fra mennesket begynte å skrive til den første boken ble laget er det stor usikkerhet rundt. De eldste overlevende eksemplene vi har i dag finnes på steiner og leirer. De mer skjøre materialene som ble brukt til å skrive på har generelt sett ikke overlevd. De eldste bøkene vi har kjennskap til imidlertid er fra Mesopotamia og papirruller fra Egypt ca 3000 år før kristus.

Moderne bokproduksjon

Det er når vi går inn i det 19. århundre at vi ser en stor endring i produksjonen og tilgjengeligheten av bøker. Det skyldes en rekke tekniske utviklinger, som også ikke bare gjaldt bokindustrien, som gjorde masseproduksjon mulig. Et eksempel på det er at nesten 20% av kostnaden på en bok i 1740 var i forbindelse med arbeidskraft. I 1910 hadde den sunket ned til bare 7%.

Det var heller ikke bare tekniske innretninger som gjorde bøker mer videnspredt. Befolkingstallene i både Europa og Amerika økte også betraktelig rundt den samme tiden, og sammen med en bedring i kommunikasjon og transport førte det til at bøker kunne bli distribuert til et større området enn det som før var praktisk mulig.

Det er ingen tvil om at bøker og skriftspråket er en er utrolig viktig del av mennekets utvikling, og er det fortsatt. Det å kunne holde en bok i hånden i dag er et tegn på det. Vi håper du klarer å finne noen nye favoritter blant vårt utvalg her i vårt nettbibliotek.

Velkommen skal du være!